De afgelopen twintig jaar is de engineeringwereld sterk veranderd. Ooit grote tekenzalen vol met planken, parallel machines, uitlegtafels en mensen “specialisten”. Afdelingen voor de verschillende disciplines en competenties. Weinigen zullen toen geweten hebben dat er een revolutie zou gaan plaatsvinden die werkomgeving en –methode ging raken.

De gevolgen van de voorzichtige introductie van de pc is inmiddels bekend! Kleine afdelingen met bureaus, printers, dual-screen 3D systemen bediend door, nog steeds competente, mensen met een breed kennisniveau. In die wereld beweegt RvK Technisch Ontwerp als een vis in het water.

De pc revolutie is door RvK aangegrepen om ingenieurs bureaus en plantowners te voorzien van specifieke kennis op het gebied van 3D pipingontwerp met Autoplant, AutoCAD customizing en het koppelen van diverse applicaties met softwarematige oplossingen.
Het eerste project.

Kennis + kunde

 • Piping Design
 • Bentley Plant (AutoPlant)
 • Customizing (specs ed.)
 • Isogen customizing
 • AutoCAD tekenwerk, 2D/3D
 • AutoCAD customizing
 • AutoCAD applicatiebouw
 • gegevens(data) koppeling
 • MS Excel, MS Word
 • MS Access database ontwerp
 • visualisering
 • Digitaliseren archief
 • Webdesign

Geschiedenis

17 juli 1999 was de start van RvK als ondernemer met een groot project voor de WML. Een comple- te technische installatie voor de drinkwatervoorziening van de stad Venlo waarbij onze kennis werd omgezet in daden.

De 10 jaar tussen start en heden heeft RvK meegewerkt aan een groot aantal projecten voor bv. grote ingenieursburo's en plant- owners. Vooral met de kennis van digitale hulpmiddelen.

Heden

In deze minder voorspoedige tijden is juist de kennis van de digitale wereld van groter belang. Simon Greaves en Rene van Kwawegen zijn op dit moment druk met pro- jectondersteuning en ontwerp. Spie Controlec Engineering en KH Engineering maken gebruik van onze diensten.

Onze kennis van Autoplant, aan- verwante software en piping is de basis voor die ondersteunende diensten.

Toekomst

Ondanks de huidige economie kan RvK vooruit kijken. Meer projecten inhouse en ondersteuning op afstand moeten onze speerpunten worden. De digitale vooruitgang stelt ons steeds beter in staat om klanten te voorzien van bv. specs, 3D modellen en de ontwikkeling van kleine software producten.

Ook de grote vraag naar 3D ontwerpen is een markt waar RvK zich kan onderscheiden vanwege de aanwezige kennis.

© Rene van Kwawegen, 2009